Ogłoszenia Parafialne 18.10.2020r.

  1. Bóg zapłać za zbiórkę do puszek na fundusz papieski.

  2. Dzisiaj składka remontowa.

  3. Rozpoczynamy tydzień modlitwy i wsparcia dla misjonarzy. Pamiętajmy o tych, którzy głoszą Ewangelię na terenach misyjnych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w tej intencji. 

  4. W czwartek wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

  5. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy za zmarłych. Pamiętajmy o porządkowaniu grobów. Nasza miłość do zmarłych winna wyrażać się w darze modlitwy, zamawiania Mszy św., zyskiwania odpustów i pamięci o nich w wypominkach. Kartki wypominkowe dostępne są na ostatnich ławkach. Prosimy o czytelne wpisywanie imion i nazwisk bliskich zmarłych.

  6. W związku z ograniczeniami liczby uczestników w nabożeństwach od przyszłej niedzieli Msze będą o: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00. Proszę o zachowanie dystansu i o maseczki.

  7. W związku z najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny Biskup Rzeszowski przekazuje następujące wytyczne, do których należy się stosować, i o których należy poinformować wiernych:

Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.

Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta.

Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

  1. Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

  2. Bóg zapłać za sprzątanie i ubieranie kościoła.

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search