Pierwszopiątkowa

 

Sakrament pojednania

"Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

(Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11).

 

Chorych

 

 


Zasady, o których warto pamiętać organizując wizytę kapłana z Komunią Świętą u chorego:

1. Przygotować stół przykryty białym obrusem. Na stole powinien znajdować się krzyż oraz odpowiednio wcześniej zapalone świece. Gdy chory dodatkowo prosi o Sakrament Namaszczenia Chorych na stole powinna być przygotowana woda święcona oraz wacik (po obrzędach sakramentalnych - gdy był użyty - należy go spalić - nie wyrzucać do kosza).

2. Chory powinien być odpowiednio przygotowany do wizyty [pod względem duchowym - wcześniejszy rachunek sumienia (gdy to jest oczywiście możliwe) a także "odpowiednio zadbany"].

3. Gdy chory się spowiada zachęca się wszystkich domowników do modlitwy w intencji dobrej spowiedzi.

4. Podczas przyjmowania Komunii św. przez chorego, we wszystkich modlitwach wypada by uczestniczyli domownicy.

5. Gdyby chory miał trudność z przełykaniem - (wcześniej informujemy o tym kapłana), można po przyjęciu Komunii św. dać do popicia choremu wodę

6. Gdyby chory miał odruchy wymiotne, należy o tym poinformować księdza. W takim wypadku chory nie może przyjąć Komunii św. Może to zrobić ktoś z domowników.

7. Po błogosławieństwie odprowadzamy księdza do drzwi (niekiedy można w obcym domu zabłądzić).

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search