Chrzest jest sakramentem, dzięki któremu jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.

Warto wiedzieć

1. Chrzest Święty udzielany jest w Parafii Zaborów w każdą czwartą niedzielę miesiąca Podczas Mszy Świętej o godzinie 11.

2. Zamiar ochrzczenia dziecka należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Przy zgłoszeniu powinni być obecni ojciec i matka, jednak jeśli istnieje uzasadniona przyczyna, wystarczy obecność jednego z rodziców.

3. Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy zabrać ze sobą:
• dowód tożsamości;
• akt Urodzenia dziecka;
• dane osobowe rodziców chrzestnych (imiona nazwiska; wiek; dokładny adres z kodem pocztowym; data, parafia i miejsce bierzmowania - dot. stanu wolnego; data, parafia i miejsce ślubu kościelnego);
• rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi.

4. Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę. Ojcem lub matką chrzestną ze względu na zadania, jakie powierza im Kościół może zostać:
• Osoba, która ukończyła 16 lat i otrzymała sakrament bierzmowania;
• Chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła (Nie mogą nimi być np. osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzież nie uczęszczającej na katechizację).

5. Zaleca się, aby Sakrament Chrztu był udzielany w niedzielę, podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu. Oczywiście, gdy dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, czy zachodzi jakaś inna poważna i uzasadniona przyczyna, można wybrać inny dzień, w którym zostanie udzielony sakrament chrztu.

Copyright © 2019 Parafia Zaborów. All Rights Reserved.

Search